Thetford Toilet Flush Spares

Thetford LED Flush Level Indicator for C200 Toilet - 23718

Thetford LED Flush Level Indicator for C200 Toilet - 23718

Brand: Thetford
Ref: THET237187.02
Thetford LED Flush Level Indicator

* For C200 cassette toilet

* Genuine Thetford Part

* Thetford Part no: 23718

Brand: Thetford
Product: Thetford LED Flush Level Indicator for C200 Toilet - 23718
Accessory Type: Thetford Toilet Flush Spares