Thetford Spares

Thetford Fridge Spark Igniter

Thetford Fridge Spark Igniter

Brand: Thetford
Ref: 62302121.99OUT OF STOCK


Thetford SP Fridge Spark Electrode

Replacement igniter for Thetford fridge

Thetford Part No: 623021

Brand: Thetford
Product: Thetford Fridge Spark Igniter
Accessory Type: Thetford Spares