Thetford Toilet Cassette Waste Spares

Thetford C200 Float Arm - 23726

Thetford C200 Float Arm - 23726

Brand: Thetford
Ref: 2372612.99
Thetford C200 Float Arm

Genuine Thetford part

For Thetford C200 waste tanks

Brand: Thetford
Product: Thetford C200 Float Arm - 23726
Accessory Type: Thetford Toilet Cassette Waste Spares